Προσχολική ηλικία

Πρακτικά συνεδρίου του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
– ΕΚΠΑ – Επιμέλεια: Βασίλης Τσελφές
Σειρά: Επιστημονικά/Δοκίμια
Σελ.: 352

Συνέκδοση με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
(Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Μη εμπορική χρήση

ISBN: 978-618-82606-0-3 Κατηγορία: Ετικέτα: